|

Yunanca kallos(Güzel) ve Graphos ( yazı ) kelimelerinden meydana gelmiştir.Tarihin derinliklerinde insanoğlu değişik kaligrafi örneklerini eser olarak bırakmıştır. Bunlardan en önemli olanlar; çin kaligrafisi,ibrani kaligrafisi,hint kaligrafisi,japon kaligrafisi kore kaligrafisi,yunan kaligrafisi, arap kaligrafisi ve batı kaligrafisidir. Güzel yazı İslam toplumunda da ayrı bir öneme sahiptir. Osmanlı’da tam anlam karşılığı olmamakla birlikte Hat Sanatı terimi kullanılmıştır.

Aslında bu iki terim birbirinden çok farklıdır. Ülkemizde hat sanatı ve kaligrafi aynı kategoride anılmaktadır. İlk bakışta ikiside güzel yazı, ne farkı var diyebiliriz fakat işin özü öyle değildir.

Hat sanatı daha çok arapça harfler kullanılarak Allah ve Peygamber (s.a.v) sevgisini göstermek ve dini motiflerle yazıları süsleme sanatıdır. Bu sanatı icra edenlere hattat denir.
Kaligrafi ise ; latin harfleri ile güzel yazı yazma sanatıdır. Kaligraf olarak anılmaktadırlar.
Hat sanatı kaligrafiye göre daha fazla emek gerektirir. Usta çırak ilişkisi ile kuşaktan kuşağa geçen hat sanatı , zamanımızda çok fazla yaygın olamamakla beraber bazı fedakar ustalarımız bu sanatı devam ettirmekte sabır ve vefa göstermektedirler. Kaligrafi sanatını öğrenmek hat sanatına göre, öğrenilmesi daha kolaydır. Kaligrafide ki amaç yazıyı olduğu halden başka hale büründürmektir. Bu sanatı öğrenmek isteyen kişiler pek kısa bir zamanda büyük mesafe kaydedebilirler.

Categories: Kaligrafi

Leave a Reply


Twitter updates

RSS not configured

Sponsors